O nas

Drukarnia Rex-Druk jest rodzinną firmą założoną w roku 1983. Zajmujemy się wykonywaniem druków i usług poligraficznych techniką offsetową, w arkuszach. Większość naszych realizacji stanowią druki z wykorzystaniem technologii numeracji i personalizacji druku, która jest osobnym procesem produkcyjnym.

Dostarczane przez nas druki mogą być lakierowane, lakierowane UV, foliowane, falcowane, sztancowane, bigowane, perforowane, szyte, klejone, wiercone, oczkowane, kaszerowane oraz w oprawie twardej i miękkiej. Działamy w oparciu o standardowe formaty A, B oraz nietypowe zgodnie z wymaganiami naszych klientów. W Rex-Druk chętnie podejmujemy wymagające wyzwania. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze realizacje wyróżniały się wysoką jakością wykonania. W trakcie współpracy z Klientami szczególny nacisk kładziemy na sprawną komunikację, która gwarantuje obustronne zadowolenie z finalnego efektu pracy. Wiemy, że zadowolony Klient to najlepsza rekomendacja. Dekady doświadczenia w numeracji i personalizacji druków. Powierzając nam zlecenie masz pewność rzetelnie wykonanej pracy.

Dlaczego my

Polityka jakości

Zaufanie

Misja i cele

Reklamacje

Jakość w naszej firmie oznacza dążenie do osiągnięcia jak najwyższego stopnia satysfakcji Klientów dzięki najlepszej obsłudze i najwyższym poziomie jakościowym oferowanych wyrobów i usług.

Przyjęta polityka jakości pociąga za sobą konieczność realizacji następujących celów:
1. spełnianie potrzeb Klientów poprzez najlepszą obsługę i bezbłędną realizację umów i zamówień,
2. dostarczanie Klientom wyrobów i usług najwyższej jakości przy zachowaniu konkurencyjnej ceny,
3. współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i terminów realizacji,
4. ciągłe doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa i poprawianie jakości jego działania,
5. unikanie błędów a nie tylko ich korygowanie,
6. logiczną politykę kadrową - poprzez określenie kompetencji, uprawnień, obowiązków pracowników, zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju,
7. stosowanie nowoczesnych technologii w realizowanych przez nas wyrobach i usługach.

Jako podstawowe środki działania dla realizacji celów jakościowych nasza firma przyjęła:
1. bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów,
2. zachowanie poufności uzyskanych informacji,
3. stałą analizę nowych technologii pod kątem ich przydatności w procesie podnoszenia jakości,
4. eliminowanie błędów przez wnikliwe testowanie, a nie późniejsze ich korygowanie,
5. udoskonalanie struktury organizacyjnej,
6. ciągłe podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji pracowników poprzez efektywny system szkoleń.

Najwyższa jakość, solidność i wykonanie powierzonych prac w ustalonym terminie to atuty Rex-Druku wielokrotnie docenione zarówno przez duże koncerny jak i mniejsze przedsiębiorstwa z najróżniejszych gałęzi przemysłu. Powierzając nam wszelkie bazy danych, kody, numery, gwarantujemy, że przekazane informacje nie zostaną wykorzystane do innych celów niż sprawne wykonanie powierzonej usługi lub udostępnione podmiotom nieupoważnionym.

Naszą misją jest oferowanie Klientom usług na najwyższym poziomie według indywidualnych potrzeb, opartych na nowoczesnych technologiach, wiedzy i  wieloletnim doświadczeniu. Podstawą działalności Drukarni REX-DRUK jest profesjonalna i kompleksowa obsługa zarówno w zakresie tradycyjnych druków i nośników reklamy, jak i nowych, niekonwencjonalnych oraz nietypowych zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Staranne i terminowe wykonywanie podjętych zadań, dbanie o dobry wizerunek firmy i jej promowanie na rynku lokalnym, krajowym oraz europejskim to cele, które realizujemy od początku działalności naszej Firmy. Dla uzyskania pełnej satysfakcji Klientów z nawiązanej współpracy, systematycznie szkolimy załogę oraz inwestujemy w sprzęt i oprogramowanie.

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Nasza drukarnia nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach lub surowcach. Różnice takie nie podlegają reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.). Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez naszą drukarnię nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik drukarni poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie drukarnię. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Wskazówki

Jak przygotować prace

Jak dostarczać prace

Częste błędy

Prace do druku przyjmujemy w formatach wektorowych lub jako mapy bitowe. Akceptowane formaty plików to:

Pliki wektorowe
(zapewniają najwyższą jakość drobnych elementów wektorowych, tekstu i linii):

Plik z wektorowego programu CorelDraw (do wersji 9.0)
Teksty koniecznie zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop-ie prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

Uniwersalny format postcriptowy (do wersji 8.0)
Teksty koniecznie zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop-ie prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

Uniwersalny format PDF (do wersji 1.5)
Teksty koniecznie zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej np. w PhotoShop-ie prosimy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość (TIF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK)

Mapy bitowe
(najwygodniejszy sposób przygotowania prac fotograficznych bez elementów wektorowych):

Plik TIF
Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.

Plik JPG
Jest to skompresowany format pliku TIF. Pliki zajmują mniej miejsca w związku z tym czas przesłania ich internetem jest krótszy. Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.

Materiały do druku prosimy przesyłać internetem na adres e-mail:
drukarnia@rexdruk.pl
lub na FTP – dane do serwera podajemy mailem.
Prosimy w miarę możliwości o kompresowanie plików np. ZIP-em, pozwoli to na skrócenie czasu przesyłania plików i da gwarancję poprawności przesyłu danych.
Pliki można również przesyłać pocztą na adres:
Drukarnia REX-DRUK
Skórzewo, ul. Sportowa 6
60-185 Poznań


Przyjmujemy nośniki CD (DVD) z komputerów PC.

Stosowanie efektów specjalnych w CorelDraw

Przygotowując projekt w CorelDraw prosimy o ograniczenia w stosowaniu efektów jak soczewki (lens), cienie, czy przezroczystości. Elementy te bardzo często (choć nie zawsze) rozbarwiają się nie tak jak byście sobie tego życzyli czego efektem jest niezamierzony kolor cienia, "zniknięcie" obrazu pod przezroczystością, a w skrajnych przypadkach całkowite "rozsypanie" się projektu. Jeśli jednak często korzystacie z efektów zawartych w CorelDraw to przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami zamieńcie na bitmapę 300 dpi CMYK.

Umieszczanie zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów projektu (tekstów, logo, itp.)
Pamiętaj o zostawieniu minimum 3 mm (najlepiej 4 mm) marginesu od linii cięcia. Odsuń wszystkie teksty, nie rób w tym obrębie ramek, linii itp.

Brak tzw. spadów w projekcie
Jeżeli w projekcie jest tło (jednolite lub obrazek) to pamiętaj, aby wystawało poza obszar cięcia 2 mm z każdej strony - zrób tzw. spady.
Najczęstsze błędy:
1. tło przygotowane na równo z linią cięcia bez spadów,
2. tło przygotowane minimalnie poza linię cięcia (mniej niż 2 mm),
3. tło przygotowane na spad znacznie więcej niż 2 mm,
4. pozostałości w projekcie niewidocznych elementów poza formatem pracy,
5. elementy takie jak linie czy wypełnione ramki przygotowane na równo z linią cięcia bez spadów,
6. zamaskowanie wystających części poza formatem projektu nie jest rozwiązaniem, elementy te trzeba odciąć.

Stosowanie kolorów RGB
Korzystaj tylko z kolorów CMYK. Kolory RGB automatycznie są zamieniane na CMYK przy naświetlaniu. Taki kolor jednak może się zdecydowanie różnić od wyobrażenia twórcy.
Najczęstsze błędy:
1. zdjęcia czy nawet cały projekt zrobiony w RGB rozbarwia się inaczej niż te same elementy zamienione na CMYK. Kolory zazwyczaj wychodzą szare, "brudnawe" i wyblakłe,
2. używanie składowych kolorów CMYK poniżej 5% w druku wychodzi bliskie 0%.

Przesyłany projekt zawiera teksty niezamienione na krzywe
Przesłanie projektu z tekstami niezmienionymi na krzywe powoduje zamianę czcionki tekstu na inną. W praktyce oznacza to zupełne rozsypanie się projektu. Zawsze zamień wszystkie czcionki na krzywe.

Zbyt mała lub duża rozdzielczość bitmap
Jeżeli zamieszczasz w projekcie obrazki bitowe typu TIF, JPG, pamiętaj by miały rozdzielczość 300 dpi. Większa rozdzielczość nie poprawi jakości a tylko zwiększa wielkość pliku. Mniejsza rozdzielczość spowoduje utratę jakości.
Przykład:
1. zdjęcia przygotowane w małych rozdzielczościach np. 72 lub 100 dpi powodują brak ostrości i nieczytelność elementów na zdjęciach,
2. zdjęcia przygotowane w zbyt dużych rozdzielczościach np. 1000 dpi nie wpływają na poprawienie jakości zdjęcia a powodują niepotrzebne zwiększenie objętości pliku co wiąże się z długim czasem przesyłania projektu przez internet.

Pliki w formacie map bitowych
Przygotowywanie plików w postaci map bitowych TIF dla niektórych jest wygodne, choć przez nas nie polecane. Jeśli jednak tworzysz plik TIF, pamiętaj by uważać ze stosowaniem zbyt małych literek. Można też wtedy podwyższyć rozdzielczość do 600 dpi.

Brak informacji odnośnie kolejności stron
Przy przygotowywaniu dwustronnych projektów biznes kart, wizytówek i kart pocztowych, bardzo prosimy o zaznaczenie, która strona ma być pierwsza, a która druga.

Dostarczane przez nas druki mogą być lakierowane, lakierowane UV, foliowane, falcowane, sztancowane, bigowane, perforowane, szyte, klejone, wiercone, oczkowane, kaszerowane oraz w oprawie twardej i miękkiej. Działamy w oparciu o standardowe formaty A, B oraz nietypowe zgodnie z wymaganiami naszych klientów. W Rex-Druk chętnie podejmujemy wymagające wyzwania. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze realizacje wyróżniały się wysoką jakością wykonania. W trakcie współpracy z Klientami szczególny nacisk kładziemy na sprawną komunikację, która gwarantuje obustronne zadowolenie z finalnego efektu pracy. Wiemy, że zadowolony Klient to najlepsza rekomendacja. Jesteśmy wartościowym partnerem dla przedsiębiorstw, które wiedzą, że jedynie najnowsze rozwiązania oraz konkurencyjne ceny naszych produktów i usług mogą pomóc im w zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Dekady doświadczenia w numeracji i personalizacji druków. Powierzając nam zlecenie masz pewność rzetelnie wykonanej pracy.

Współpraca

Oferta dotyczy personalizacji dostarczonych arkuszy plano lub gotowych, pojedynczych użytków. W miejscu personalizacji druk i lakier muszą być "wybrane". Format od DL do B2. Dysponujemy nowoczesną technolgią personalizacji w druku płaskim, nie wygrzewanym. Świadczymy usługi personalizowania arkuszy w formacie max B2 i gramaturze od 60 do 400 g/m2. Po personalizacji arkusze mogą być poddane każdej, dowolnej obróbce takiej jak lakierowanie, foliowanie czy sztancowanie zaròwno na zimno jak i na ciepło. Płaski druk zapewnia, że kody lub numery ukryte pod zdrapką są możliwe do odczytania jedynie po usunięciu warstwy zabezpieczającej.

Oferujemy usługę numeracji samokopii połączoną z produkcją gotowych bloczków na bazie przekazanych arkuszy plano. Warunkiem idealnego pasowania wszystkich kopii jest dokładne oznaczenie i utrzymanie marki przedniej i bocznej na wszystkich arkuszach w procesie druku.

Referencje